Minutes

ARCHIVES BELOW:

 2015

November 2015 Minutes – Click Here
October 2015 Minutes – Click Here
September 2015 Minutes – Click Here
August 2015 Minutes-Click Here
July 2015 Minutes-Click Here
June 2015 Minutes-Click Here
May 2015 Minutes-Click Here
April 2015 Minutes-Click Here
March 2015 Minutes-Click Here
February 2015 Minutes-Click Here
January 2015 Minutes-Click Here

2014
December 2014 – NO MEETING
November 2014 Minutes-Click Here
October 2014 MinutesClick Here
September 2014 Minutes-Click Here
August 2014 Minutes-Click Here
July 2014 Minutes-Click Here
June 2014 Minutes-Click Here
May 2014 Minutes-Click Here
April 2014 Minutes-Click Here
March 2014 Minutes-Click Here
February 2014 Minutes-Click Here
January 2014 Minutes-Click Here

2013
December 2013 – NO MEETING
November 2013 Minutes-
Click Here
September 2013 Minutes-Click Here
August 2013 Minutes-Click Here
July 2013 Minutes- (missing)
June 2013 Minutes-Click Here
May 2013 Minutes-Click Here
April 2013 Minutes-Click Here
March 2013 Minutes-Click Here
February 2013 Minutes-Click Here
January 2013 Minutes-Click Here

2012
December 2012 –– No meeting
November 2012 Minutes-Click Here
October 2012 Minutes-Click Here
September 2012 Minutes-Click Here
August 2012 Minutes-Click Here
July 2012 Minutes-Click Here
June 2012 Minutes-Click Here
May 2012 Minutes-Click Here
April 2012 Minutes-Click Here
March 2012 Minutes-Click Here
February 2012 Minutes-Click Here
January 2012 Minutes-Click Here

2011
December 2011 – NO MEETING
November 2011 Minutes-Click Here
October 2011 Minutes-Click Here
September 2011 Minutes-Click Here
August 2011 Minutes-Click Here
July 2011 Minutes-Click Here
June 2011 Minutes-
Click Here
May 2011 Minutes-Click Here
April 2011 Minutes-Click Here
March 2011 Minutes-Click Here
February 2011 Minutes-Click Here
January 2011 Minutes-Click Here

2010
December 2010 – NO MEETING
November 2010 Minutes-Click Here
October 2010 Minutes-
September 2010 Minutes-
August 2010 Minutes-Click Here
July 2010 Minutes-
June 2010 Minutes-Click Here
May 2010 Minutes-
April 2010 Minutes-Click Here
March 2010 Minutes-Click Here
February 2010 Minutes-Click Here
January 2010 Minutes-Click Here

2009
December 2009 Minutes-Click Here
November 2009 Minutes-Click Here
October 2009 Minutes-Click Here
September 2009 Minutes-
August 2009 Minutes-Click Here
July 2009 Minutes-Click Here
June 2009 Minutes-Click Here
May 2009 Minutes-Click Here
April 2009 Minutes-
March 2009 Minutes-Click Here
February 2009 Minutes-Click Here
January 2009 Minutes-Click Here

2008
December 2008 Minutes-Click Here
November 2008 Minutes-Click Here
October 2008 Minutes-
September 2008 Minutes-Click Here
August 2008 Minutes-Click Here
July 2008 Minutes-Click Here
June 2008 Minutes-Click Here
May 2008 Minutes-Click Here
April 2008 Minutes-Click Here
March 2008 Minutes-Click Here
February 2008 Minutes-Click Here
January 2008 Minutes-Click Here

2007
December 2007 Minutes-Click Here
November 2007 Minutes-Click Here
October 2007 Minutes-Click Here
September 2007 Minutes-
August 2007 Minutes-Click Here
July 2007 Minutes-Click Here
June 2007 Minutes-Click Here
May 2007 Minutes-Click Here
April 2007 Minutes-Click Here
March 2007 Minutes-Click Here
February 2007 Minutes-Click Here
January 2007 Minutes-

2006
December 2006 Minutes-Click Here
November 2006 Minutes-Click Here
October 2006 Minutes-Click Here
September 2006 Minutes-Click Here
August 2006 Minutes-Click Here
July 2006 Minutes-Click Here
June 2006 Minutes-Click Here
May 2006 Minutes-Click Here
April 2006 Minutes-Click Here
March 2006 Minutes-Click Here
February 2006 Minutes-Click Here
January 2006 Minutes-Click Here

2005
December 2005 Minutes-Click Here
November 2005 Minutes-Click Here
October 2005 Minutes-
September 2005 Minutes-Click Here
August 2005 Minutes-
July 2005 Minutes-Click Here
June 2005 Minutes-Click Here
May 2005 Minutes-Click Here
April 2005 Minutes-Click Here
March 2005 Minutes-Click Here
February 2005 Minutes-Click Here
January 2005 Minutes-Click Here

2004
December 2004 Minutes-Click Here
November 2004 Minutes-Click Here
October 2004 Minutes-Click Here
September 2004 Minutes-Click Here
August 2004 Minutes-Click Here
July 2004 Minutes-Click Here
June 2004 Minutes-Click Here
May 2004 Minutes-Click Here
April 2004 Minutes-Click Here
March 2004 Minutes-Click Here
February2004 Minutes-Click Here
January 2004 Minutes-Click Here

2003
December 2003 Minutes-Click Here
November 2003 Minutes-Click Here
October 2003 Minutes-Click Here
September 2003 Minutes-Click Here
August 2003 Minutes-No meeting
July 2003 Minutes-Click Here
June 2003 Minutes-Click Here
May 2003 Minutes-Click Here
April 2003 Minutes-Click Here
March 2003 Minutes-Click Here
February 2003 Minutes-Click Here
January 2003 Minutes-Click Here